Palvelemme sekä yritys- että kuluttaja-asiakkaita mm. seuraavissa:

Valvontapalvelut

Märkätilatyön valvonta

Vedeneristyksen tarkastus sisältää seuraavat työvaiheet:

* Vedeneristeen kuivakalvopaksuuden mittaus
* Nurkkavahvikenauhojen sekä lattiakaivotiivistyksen tarkastus
* Lattiakallistusten tarkastus
* Vedeneristeen tiiviyskoe tarvittaessa GVK-alipainepumpulla
* Kuvallinen raportti

 Märkätilatyön valvontakokonaisuus

Märkätilatyön valvontakokonaisuus on enemmän kuin pelkkä vedeneristeen tarkastus. Kokonaisuus sisältää alla olevat työvaiheet:

* 3 käyntikertaa
* Purkuvaiheen jälkeen, jossa varmistetaan rakenteiden kunto ja suositeltavat jatkotoimenpiteet
* Vedeneristyksen tarkastus sisältää 2 käyntikertaa (katso sisältö kohdasta vedeneristystarkastus)
* Kuvallinen raportti
* Puhelinkonsultointi koko märkätilaremontin ajan

Kosteusmittaukset

Kosteuskartoitus pintakosteusmittarilla

Sisältää seuraavat työvaiheet:

* Pintakosteusmittaus märkätilan seinistä ja lattiasta
* Arvio suositeltavista jatkotoimenpiteistä
* Kirjallinen raportti

Pintakosteuskartoitus on aina suuntaa antava. Pintakosteuskartoituksella voidaan kuitenkin päätellä rakenteita rikkomatta onko tarvetta tarkempiin, rakenteellisiin kosteusmittauksiin. Kosteusmittarin toiminta perustuu sähkönjohtavuuteen, joten esim. keraamisen laatan alla oleva kostea kiinnityslaasti voi antaa virheellisiä arvoja. Pintamittauksen perusteella ei koskaan tule tehdä märkätilan rakenteisiin liittyviä purkupäätöksiä.

Rakenteellinen kosteusmittaus

Sisältää seuraavat työvaiheet:

* Rakenteen suhteellisen kosteuden mittaus porareikämenetelmällä.
* Arvio suositeltavista jatkotoimenpiteistä
* Kirjallinen raportti mittaustuloksineen

Porareikämittauksella saadaan luotettava tieto rakenteen kosteudesta. Mittaustuloksista voidaan päätellä rakenteiden korjaus- tai kuivatustarve. Jykevä Palveluiden yhteistyökumppaneiden kautta pystymme myös järjestämään rakenteiden kuivauspalvelun luotettavasti.

Teemme myös mm. vetolujuuskokeita - kysy lisää ammattilaisiltamme!

VTT sertifiointi

VTT SERTIFIOINTIELIMENÄ

VTT: n Sertifiointi ja tuotehyväksyntä on puolueeton ja riippumaton toiminto. Se toteuttaa sekä vapaaehtoiseen sertifiointitoimintaan kuuluvaa, että Euroopan Unionin direktiivien määrittelemää vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa edellytettävää, ilmoitetun laitoksen sertifiointia. Henkilösertifiointi on osa vapaaehtoista sertifiointitoimintaa.

Henkilösertifiointitoiminta kattaa tällä hetkellä

* märkätilojen vedeneristeen asentajat
* märkätilatöiden valvojat
* rakennusten kosteudenmittaajat
* lämpökuvaajat
* rakennusterveysasiantuntijat

Toiminnassa noudatetaan kullekin ammattiryhmälle laadittuja osaamisvaatimuksia ja sertifioinnin ehtoja sekä VTT:n yleisiä sopimusehtoja, jotka ovat saatavissa VTT:n verkkosivuilta http://www.vtt.fi/.

OSAAMISEN OSOITUS

Henkilösertifikaatin myöntämiseksi vaadittava osaaminen osoitetaan valmentavalla koulutuksella, kirjallisella kokeella ja näytöllä. Valmentavaan koulutukseen osallistuminen on pakollista. Kirjallinen koe ja näyttö on suoritettava hyväksytysti.

SERTIFIKAATIN VOIMASSAOLON SÄÄNNÖT

Sertifioitu henkilö sitoutuu noudattamaan seuraavia sääntöjä:

Pitämään itse kirjaa työkohteistaan.

Raportoimaan VTT:lle säännöllisesti 1-2 kertaa vuodessa tekemistään töistä.

Ilmoittamaan muutaman työkohteen VTT:lle joka vuosi mahdollista tarkastuskäyntiä varten (esim. raporttien toimituksen yhteydessä tai erikseen).

Osallistumaan täydennyskoulutukseen vähintään joka toinen vuosi.

Lähettämään VTT:lle tiedot käydyistä täydennyskoulutuksista, lähettämään ajantasaiset yhteystiedot VTT:lle, jos tiedot muuttuvat ja maksamaan sertifikaatin vuosimaksun.